Så här fixar du och hur gör du - Aktivitetsaktivitet

Lista över processer som körs macOS eller Windows, synlig i Activity Monitor (Mac) eller Task manager (Windows),

Beskrivningar av systemprocesser och applikationsprocesser, felsökning av överdriven RAM- och CPU-förbrukning och driftstid för en process (tjänst) och andra användbara förklaringar.